STRUCTURA BRIGĂZII 10 GENIU “DUNĂREA DE JOS”

——————————————————————————
1. BATALIONUL72 GENIU ”GENERAL CONSTANTIN SAVU”                                              
2. BATALIONUL NAVE TRECERI FLUVIALE "DANUBIUS"                     
3. BATALIONUL 136 GENIU ”APULUM”                                              
4. BATALIONUL 52 GENIU "TISA"       
                   
5. BATALIONUL 96 GENIU "CETATEA BUCUREŞTI"
6. BATALIONUL 110 SPRIJIN LOGISTIC ,,MAREŞAL CONSTANTIN PREZAN’’                           
——————————————————————————

——————————————————————————————————————
Batalionul 72 Geniu ”General Constanatin Savu”
Batalionul 72 Geniu

            Este componentă a structurii de forţe la dispoziţia NATO (octombrie 2009) şi derulează procesul de operaţionalizare în conformitate cu planurile în vigoare.
            Asigură:
- amenajarea şi deservirea punctelor de trecere;
- realizarea podurilor plutitoare pe o lungime de până la 950 m;
- lansarea şi deservirea podurilor fixe pentru trecerea obstacolelor de 80-120 m;

——————————————————————————————————————
Batalionul Nave Treceri Fluviale "Danubius"
Batalionul Nave Treceri Fluviale             Acţionează de regulă în adâncimea dispozitivului operativ, executând sarcini specifice mobilităţii şi, limitat, a contramobilităţii, pe timpul  trecerii cursurilor de apă.
            Asigură:
- amenajarea şi deservirea a 1-2 sectoare de trecere Bac şi Ceam;
- sprijină M.U. cu subunităţi treceri desant pe timpul forţării cursurilor de apă;
- execută transport tactic limitat pe cursul de apă.
——————————————————————————————————————
Batalionul 136 Geniu ”Apulum”
Batalionul 136 Geniu             Asigură:
- realizarea obstacolelor şi poziţiilor de apărare;
- repararea, intreţinerea drumurilor şi podurilor;
- construcţia şi deservirea punctelor de comandă;
- purificarea şi stocarea apei potabile;
- lansarea şi deservirea podurilor fixe pentru trecerea obstacolelor de 80-120 m;
——————————————————————————————————————
Batalionul 52 Geniu "TISA"
Batalionul 52 Geniu              Unitate de sprijin de luptă destinată N.A.T.O.,care asigură instruirea pentru menţinerea şi dezvoltarea nivelului de operaţionalizare în vederea participării cu subunităţile nominalizate independente sau în cooperare cu alte structuri la asigurarea genistică a structurilor de luptă sau sprijin de luptă pe timpul acţiunilor desfăşurate pe teritoriul naţional sau în afara acestuia.
——————————————————————————————————————
Batalionul 96 Geniu "Cetatea Bucureşti"
Batalionul 96 Geniu             Asigură:
- realizarea obstacolelor şi poziţiilor de apărare;
- repararea, intreţinerea drumurilor şi podurilor;
- construcţia şi deservirea punctelor de comandă;
- purificarea şi stocarea apei potabile;
- lansarea şi deservirea podurilor fixe pentru trecerea obstacolelor de 80-120 m;
——————————————————————————————————————
Batalionul 110 Sprijin Logistic ,,Mareşal Constantin Prezan’’
Batalionul 110 Sprijin Logistic             Batalionul are ca principală misiune transportul şi depozitarea materialelor de toate tipurile pentru Brigada 10 Geniu ,, Dunărea de Jos ” şi ca misiuni secundare asigurarea asistenţei medicale  şi asigurarea mentenanţei de pentru tehnica batalionului şi a comandamentului Brigăzii 10 Geniu.
——————————————————————————————————————