Istoric Brigada 10 Geniu "Dunărea de jos"
insemn bg 10           La 1 iunie 2002, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.S. 45 din 23 aprilie 2002, a luat fiinţă Brigada 10 Geniu, în subordinea Corpului 10 Armată Teritorial.
          În cursul aceleiaşi luni, în perioada 10 – 24 iunie 2002, s-a realizat organizarea structurală şi au fost luate în subordine ........[continuare]
 
                                                                                             Istoric Arma  Geniu
          Necesitaţile impuse de dezvoltarea şi modernizarea organismului militar românesc, conjugate cu cele ale economiei naţionale, l-au determinat pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza, pe ceilalţi factori de decizie militară să puna bazele unor arme noi. În acest context ia fiinţă arma Geniului prin crearea în........[continuare]
                                                                Istoric Batalionul Nave Treceri Fluviale "Danubius"
 nav trc fv            La 01.08.1995, în baza hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi a Ordinul general nr. 20 din 06 iulie 1995 al ministrului apărării naţionale, a luat fiinţă Batalionul Nave Treceri Fluviale în garnizoana Turnu Măgurele.
           La aceeaşi dată  iese din compunerea ........[continuare]
                                                         Istoric Batalionul 72 Geniu ”General Constanatin Savu”
72 Ge            Prin decretul nr. 259 al locotenenţei domneşti a Principatelor Unite Române, la 25 februarie 1866 se înfiinţează prima companie de pontonieri condusă de Cpt. ANTON BERINDEI, cu reşedinţa în Bucureşti, în cazarma Sfântu Gheorghe. Prin Decretul nr. 14 din 05 ianuarie 1867, compania de pontonieri, a fost trecută în arma ARTILERIE, primind denumirea de........[continuare]
                                                                  Istoric Batalionul 136 Geniu ”Apulum”
          Batalionul 136 Geniu “APULUM” este dispus în garnizoana Alba Iulia şi este continuatorul tradiţiilor de luptă ale Batalionului 136 Pontonieri, înfiinţat în perioada 20.06-20.08.1961 şi ale Batalionului 136 Treceri (15.05.2005 -30.06.2009), fiind prima unitate de pontonieri înzestrată cu parc de pod românesc P.R.-57.
            Efectivele nucleului au fost formate din........[continuare]
                                                                  Istoric Batalionul 52 Geniu ”TISA”
          Unitatea s-a născut ca urmare a dezvoltării relaţiilor de cooperare şi dialog în cadrul parteneriatului pentru pace între statele din regiune. Astfel, la data de 18 ianuarie 2002 se semnează Acordul cu privire la înfiinţarea Batalionului Multinaţional de Geniu „TISA” între Ministerul Apărării Naţionale din ........[continuare]
                                                                  Istoric Batalionul 96 Geniu "Cetatea Bucureşti"
Batalionul 110 Sprijin Logistic  

              La 1 august 1997, prin Ordinul Ministrului Apărării Naţionale, nr. M.59/1997, s-a înfiinţat Batalionul 96 Geniu, dislocat în garnizoana Bucureşti.
              Batalionul 96 Geniu este unitate tactică de sprijin de luptă, în subordinea Comandamentului Brigăzii 10 Geniu “Dunărea de Jos”, care se instruieşte conform standardelor  NATO, pentru executarea misiunilor specifice sprijinului de geniu ........[continuare]


                                                Istoric Batalionul 110 Sprijin Logistic ,,Mareşal Constantin Prezan’’
Batalionul 110 Sprijin Logistic            Înfiinţat la data de 01.07.2010, prin Ordinul şefului Statului Major General nr.G./0100 din 19.05.2010,  Batalionul 110 Sprijin Logistic acţionează pentru realizarea unui sistem logistic viabil pentru Brigada 10 Geniu ,, Dunărea de Jos ” .
          Batalionul 110 Sprijin Logistic,  alături de ........[continuare]

                                                                                    Istoric Municipiul Brăila
Braila            Brăila este o veche aşezare pe malul stâng al Dunării, apărând cu numele "Drinago" într-o veche descriere geografică şi de călătorii spaniolă, "Libro del conoscimiento" (1350), dar şi pe câteva hărţi catalane (Angellino de Dalorto, 1325 - 1330 şi Angelino Dulcert, 1339). Este meţionat ca........[continuare]