ISTORIC BRIGADA 10 GENIU   |   ISTORIC ARMA GENIU  |  ISTORIC BATALIONUL NAVE TRECERI FLUVIALE  |  ISTORIC BATALIONUL 72 GENIU  |  
 ISTORIC BATALIONUL 136 GENIU  |  ISTORIC BATALIONUL 52 GENIU   | ISTORIC BATALIONUL 96 GENIU  | ISTORIC BATALIONUL 110 SPRIJIN LOGISTIC  |  ISTORIC  BRĂILA

ISTORIC BRIGADA 10 GENIU “DUNĂREA DE JOS

             La 1 iunie 2002, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.S. 45 din 23 aprilie 2002, a luat fiinţă Brigada 10 Geniu, în subordinea Corpului 10 Armată Teritorial.
            În cursul aceleiaşi luni s-a definitivat organizarea structurală şi au fost luate în subordine Batalionul 96 Geniu, Batalionul 3 Geniu, Batalionul 72 Treceri, Batalionul Nave Treceri Fluviale, Cercul Militar Brăila, Muzica militară, Căminul militar şi Comenduirea de garnizoană Brăila.
intrare comandament            
Înfiinţarea Comandamentului Brigăzii 10 Geniu în garnizoana Brăila, deloc întâmplătoare, având în vedere tradiţia geniştilor pe aceste meleaguri începând cu 1 octombrie 1878[1], a reprezentat în fapt materializarea concepţiei privind sprijinul genistic a acţiunilor militare, în deplină concordanţă cu diversitatea misiunilor şi provocărilor actuale.
            
Primul comandant al Brigăzii 10 Geniu ,,Dunărea de Jos” a fost generalul de brigadă David Alexandru, căruia i-a urmat de la 1 august 2005 până la 16 decembrie 2009 generalul de brigadă dr. Tofan Mihai. În perioada 16 decembrie 2009 - 12 ianuarie 2011 comandantul Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos” a fost generalul de brigadă Ioniţă Ariton,
urmat până în decembrie 2013 de generalul de brigadă dr. Vladu Mircea. În perioada 2013 - 2017 comandantul Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos” a fost generalul de brigadă Soare Gheorghe. În prezent cea mai mare unitate de geniu din Armata României este condusă de colonelul Ionescu Vasile.
             În cadrul procesului complex de restructurare şi transformare a armatei, începând cu 22 aprilie 2003, Brigada 10 Geniu ,,Dunărea de Jos” a trecut în subordinea Corpului 1 Armată Teritorial „General Ioan Culcer”, iar începând cu 1 iulie 2010, Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos” este subordonată nemijlocit Statului Major al Forţelor Terestre, cu o nouă structură:
            
- Comandament şi subunităţi de brigadă;
            
- Batalionul 72 Geniu „Matei Basarab”;
            
- Batalionul Nave Treceri Fluviale;
            
- Batalionul 136 Geniu „Apulum”;
            
- Batalionul 110 Sprijin Logistic „Mareşal Constantin Prezan”;
            
- Cercul Militar Brăila, Muzica militară, Căminul militar şi Comenduirea de garnizoană Brăila;
            
În aceeaşi perioadă Batalionul 96 Geniu a trecut în subordinea Diviziei 1 Infanterie „Dacica”, iar Batalionul 3 Geniu „General Constantin Poenaru” în subordinea Diviziei 2 Infanterie „Getica”.
             Începând cu luna octombrie 2011 din organica marii unităţi fac parte Batalionul 52 Geniu „Tisa” şi Grupul 5 EOD și din iunie 2015, Batalionul 3 Geniu „General Constantin Poenaru”.
             Începând cu luna martie 2018, în compunerea Brigăzii 10 Geniu intră Batalionul 96 Geniu, Grupul 2 EOD, iar Batalionul 3 Geniu „General Constantin Poenaru” și Grupul 4 EOD intră în organica Diviziei 2 Infanterie "Getica".
            
Eforturile personalului brigăzii au fost canalizate, încă de la înfiinţare, către organizarea şi desfăşurarea întregului proces instructiv-educatic pe coordonatele profesionalismului pentru îndeplinirea în totalitate a misiunilor care revin armatei, stipulate în Constituţia României şi Legea Apărării, în instrucţiunile şi ordinele ce reglementează activitatea de instruire, reacţie şi acţiune la pace, în situaţii de criză şi conflict.
            
Aplicaţiile şi exerciţiile organizate şi conduse de eşaloanele superioare, „BICAZ 2002, 2003, 2004 şi 2011” „SIRIU 2002”, „DEMEX 2005”, „ROMEX 2006”, ,,ROUEX 2009” şi „DACIA 2010”, au fost tot atâtea prilejuri de a proba calitatea personalului şi viabilitatea soluţiilor adoptate, demonstrate prin calificativele foarte bune cu care au fost apreciate structurile participante.
            
Fiecare activitate executată are un grad propriu de dificultate, însă de departe cel mai dificil examen naţional, susţinut de geniştii brigăzii, s-a derulat în luna septembrie 2003, la doar un an de la înfiinţare, şi a fost tabăra de instrucţie în comun la cursul de apă din raionul localităţii Gropeni-Brăila, finalizată cu exerciţiul demonstrativ, în cadrul grupului de lucru NATO-LG 9, cu tema “Sprijinul genistic pe câmpul de luptă”.
            
Exerciţiul, la care au asistat oficiali de rang înalt din armata României şi reprezentanţi militari a 24 de ţări membre NATO şi partenere, a avut un ecou deosebit în rândul participanţilor, fiind recunoscut şi apreciat faptul că sprijinul genistic pentru o mare unitate mecanizată s-a realizat conform procedurilor specifice NATO, iar Brigada 10 Geniu a demonstrat că este una din structurile militare care pot executa misiuni în cadrul Alianţei Nord Atlantice.
            
Comandamentul Brigăzii 10 Geniu ,,Dunărea de Jos” a planificat, a condus şi a executat selecţia, instruirea şi evaluarea personalului pentru îndeplinirea misiunilor de sprijin genistic a forţelor militare aliate în teatrele de operaţii din Balcani , Irak şi Afganistan.
            
Participarea geniştilor la misiunile de reconstrucţie postconflict în fosta Republică a Iugoslaviei s-a realizat cu efective ale brigăzii, iarnoi ne-am facut datoria pentru profesionalismul demonstrat, drapelul de luptă al Batalionului 96 Geniu Bucureşti a fost decorat la 19.03.2004 cu  Ordinul „Virtutea Militară în gradul de Cavaler cu însemne pentru militari”.[2]
            
Misiunile planificate de comandamentul brigăzii au sporit în volum, intensitate şi desfăşurare spaţială, prin punerea în aplicare a Hotărârii Parlamentului României nr. 2 din 12.02.2003, care a legiferat participarea României în cadrul Coaliţiei Multinaţionale de Stabilitate din Irak, cu un detaşament de geniu.
            Pentru materializarea acestei hotărâri, comandamentul Brigăzii 10 Geniu, în baza ordinelor primite, a planificat, organizat, condus şi coordonat selecţia şi pregătirea personalului, a asigurat suportul logistic şi continuitatea executării misiunilor a şase detaşamente de geniu, în perioada 15 august 2003 – 23 august 2006.
             În această perioadă geniştii Brigăzii 10 Geniu ,,Dunărea de Jos” au executat în teatrul de operaţii Irak misiuni specifice în sprijinul forţelor Coaliţiei, din bazele militare de la Al Hillah, Ad Diwaniyah şi Al Kut, misiuni care s-au concretizat în amenajarea, întreţinerea şi menţinerea viabilităţii căilor de comunicaţii rutiere, amenajarea genistică a bazelor militare, lucrări genistice pentru protecţia personalului, amenajarea platformelor pentru elicoptere, amenajarea platformelor CORIMEC pentru cazarea trupelor, precum şi cercetarea cursurilor de apă şi inspecţii de nivel 1 la podurile de pe comunicaţiile rutiere din zona de acţiune a Diviziei Multinaţionale Centru Sud.
aprecerea VIP             Colaborarea foarte bună a militarilor care au format detaşamentele de geniu Irak 1 – Irak 6 cu camarazi din alte armate şi comanda Diviziei Multinaţionale Centru Sud, în a cărei arie de responsabilitate au acţionat, este domonstrată şi de aprecierile formulate la adresa geniştilor români, materializate pentru fiecare detaşament participant la misiune prin acordarea „Medaliei Diviziei Multinaţionale Centru Sud” şi prin recompensarea unui număr semnificativ de militari cu ordine şi medalii militare, româneşti şi străine.
            
Dincolo de a fi spectaculoasă, arma geniu implică acţiuni de maximă încordare şi volum mare de muncă, practic, prin intermediul geniştilor au fost demonstrate calităţile militarului român, constructor şi mesager al păcii. Militarii brigăzii au demonstrat pretutindeni că-şi merită renumele de profesionişti ai reconstrucţiei.
            
Nivelul superior de instruire a personalului, calitatea lucrărilor şi operativitatea cu care au fost executate misiunile ordonate sunt doar o parte din remarcile constante ale oficialor militari şi civili, români şi din cadrul Coaliţiei Aliate, exprimate la adresa militarilor genişti, aprecieri care ne fac cinste şi confirmă aportul militarilor Brigăzii 10 Geniu ,,Dunărea de Jos” la crearea şi menţinerea unei imagini pozitive a Armatei României, atât în ţară cât şi în străinătate.
            
În primii ani de existenţă Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos” a executat o gamă variată de misiuni specifice de sprijin genistic în teatrele de operaţii externe din Bosnia - Herţegovina, Irak şi Afganistan demonstrând că nivelul instruirii geniştilor români este la acelaşi standard cu al partenerilor noştri din alte armate aliate.
aprecerea VIP            
Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos” este angrenată în implementarea acordurilor internaţionale şi iniţiativelor regionale cu specific de geniu şi participă în mod constant la exerciţiile multinaţionale desfăşurate cu state membre NATO sau state partenere, asigurând expertiză de specialitate, tehnică şi efective. Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos” a condus Exerciţiul Multinaţional „TISA 2011”, desfăşurat la Rîmnicu Vîlcea în perioada 27 iunie – 1 iulie 2011, reuşind integrarea militarilor români, sârbi şi maghiari într-o structură multinaţională de valoare batalion de geniu şi armonizarea procedurilor de acţiune pentru acordarea de sprijin calificat autorităţilor publice, în vederea gestionării situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii catastrofale.  Importanţa acestei structuri în cadrul strategiei de intervenţie în situaţii de urgenţă generate de inundaţii a fost evidenţiată de reprezentanţii autorităţilor publice locale, de oficialii militari români, sârbi, maghiari şi americani participanţi la exerciţiu. 
            
Experienţa dobândită a permis, ca brigada să conducă în perioada 6 – 12 noiembrie 2011, la Pozega în Croaţia, exerciţiul „IEL MILU 2011” cu Unitatea Multinaţională Logistică Integrată cu specific de Geniu pentru Infrastructură de Logistică,[3] o structură de nivel companie în care România, în calitate de naţiune lider, a asigurat comanda companiei, un pluton de drumuri şi o grupă de comunicaţii, Bulgaria un pluton de poduri şi un pluton tehnic, Croaţia un pluton construcţii pe orizontală şi Georgia o grupă de comunicaţii şi o echipă EOD.
            
Pornind de la una din misiunile de bază, intervenţia în situaţii de urgenţe civile, Brigada 10 Geniu ,,Dunărea de Jos” a acţionat cu efectivele şi tehnica din înzestrare, a coordonat acţiunile unităţilor militare din garnizoana Brăila, în sprijinul autorităţilor locale şi al populaţiei civile pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în ultimii ani.
            
Sunt binecunoscute promptitudinea şi operativitatea cu care s-a intervenit în anul 2002 în sprijinul populaţiei afectate de fenomenele meteo extreme din localitatea Făcăeni, la evacuarea bunurilor şi populaţiei din localităţile Corbu Vechi şi Măxineni, judeţul Brăila, localităţi afectate de inundaţiile produse de râul Siret, în anul 2005. Colectarea şi transportul ajutoarelor pentru populaţia afectată din aceste localităţi, refacerea şi consolidarea drumului de acces către Mănăstirea Măxineni, au fost acţiuni care au redat încrederea unor oameni a căror agoniseală a plecat odată cu apele revărsate şi care şi-au pus speranţa în ajutorul militarilor.
            
Calamităţile produse în anul 2005 au impus construcţia şi deservirea unui punct de trecere pe pod jos metalic peste râul Buzău, în dreptul localităţii Mărăcineni judeţul Buzău, care a asigurat fluidizarea traficului auto pe una din cele mai importante artere rutiere din România, drumul european E 85. Militarii brigăzii au interenit în aceeaşi perioadă la acţiunile de decolmatare a aluviunilor din gospodăriile inundate, regularizarea albiei râului Trotuş, consolidarea digurilor la Slobozia, Ţăndărei şi Frăţileşti judeţul Ialomiţa, refacerea şi consolidarea unor drumuri din localităţile Comăneşti judeţul Bacău şi Dumitreşti judeţul Vrancea, au asigurat transporturi cu ajutoare pentru sinistraţi în judeţele Brăila, Vrancea, Buzău şi Bacău.
            
În cursul anului 2006, geniştii brăileni s-au remarcat în lupta pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor produse de creşterea debitului fluviului Dunărea, şi au construit si deservit un punct de trecere pe pod de pontoane peste râul Bistriţa, la Roznov în judeţul Neamţ, pod care a constituit, timp de 5 luni, singura punte de legătură pentru aproximativ 40.000 de locuitori din localităţile de pe cele două maluri ale Bistriţei.
            
Precipitaţiile abundente din vara anului 2010, au generat pagube importante locuitorilor şi au afectat infrastructura în zona de nord a ţării, fapt care a impus o reacţie imediată pentru planificarea şi executarea unei noi misiuni de sprijin a autorităţilor publice locale. Executată cu efective din Batalionul 72 Geniu ”Matei Basarab”, acţiunea s-a concretizat în deplasarea tehnicii pe o distanţă de 450 de km, amenajarea şi deservirea unui punct de trecere pe pod de pontoane peste râul Suceava în dreptul localitaţii Dorneşti, judeţul Suceava, trecere care a menţinut viabilitatea unei importante căi de comunicaţie rutieră din nordul ţării, Rădăuţi-Siret în perioada iulie-noiembrie 2010.+3judete la Flv. DUNAREA.
            
Fenomenele meteorologice extreme din luna februarie 2012, cu precipitaţii bogate, viscol puternic şi temperaturi scăzute, au generat blocarea căilor de comunicaţie şi a unui număr impresionant de localităţi, iar Brigada 10 Geniu a fost din nou în prima linie, acţionând de această dată pentru salvarea persoanelor surprinse de viscol pe drumurile publice şi în gospodăriile din localităţile afectate de pe raza judeţului Brăila.
            
Acţiunile executate de Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos”, împreună cu alte structuri militare, alături de autorităţile civile locale, în sprijinul populaţiei afectate de calamităţile naturale din ultimii ani, au fost tot atâtea momente în care personalul brigăzii a dovedit că operativitatea, promptitudinea, eficienţa şi profesionalismul sunt caracteristici permanente care definesc această structură şi o statuează între structurile de elită din cadrul armatei României. 
            
„În semn de apreciere a înaltului profesionalism şi rezultatelor obţinute de personalul unităţii în îndeplinirea misiunilor din cadrul exerciţiilor naţionale şi internaţionale încredinţate, precum şi pentru participarea la o serie de acţiuni umanitare”[4], cu prilejul aniversării a 145 de ani de la înfiinţare, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, în numele Preşedintelui României, a decorat drapelul de luptă al Batalionului 72 Geniu „Matei Basarab”cu Ordinul ,,Virtutea Militară” în gradul de Cavaler, cu însemn pentru militar. 
            
Comandamentul brigăzii a organizat şi coordonat activităţile festive desfăşurate în garnizoana Brăila cu prilejul aniversării celor mai importante evenimente din istoria naţională: “Ziua Naţională a României”, “Ziua Independenţei de stat a României”, “Ziua Unirii”, “Ziua Armatei României”, “Ziua Drapelului Naţional”, “Ziua Imnului Naţional”, “Ziua Forţelor Terestre”, “Ziua Revoluţiei din Decembrie 1989” construind o puternică legătură cu toate sectoarele comunităţii locale.
            
Cu sprijinul autorităţilor publice locale, susţinerea Statului Major al Forţelor Terestre şi al  Serviciului Muzicilor Militare, Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos” a organizat “Festivalul Internaţional al Muzicilor Militare” în anii 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 și 2018  manifestare care, prin calitatea actului artistic, şi-a câştigat un binemeritat loc în calendarul evenimentelor culturale naţionale şi brăilene.
             La 10 martie 2005, Brigăzii 10 Geniu i-a fost aprobat însemnul heraldic în conformitate cu prevederile ordinului D.R. 830 din 10.03.2005 al Comisiei de Heraldică şi Denumiri a Ministerului Apărării, iar în  data de 28 martie 2007, a fost aprobată acordarea denumirii onorifice “Dunărea de Jos”, şi a steagului de identificare al Brigăzii 10 Geniu “Dunărea de Jos”.
             La 1 iunie 2007, cu prilejul aniversării a 5 ani de la înfiinţare, Preşedintele României, „dorind a răsplăti meritele Comandamentului Brigăzii 10 Geniu, pentru profesionalismul dovedit în conducerea structurilor subordonate pe timpul participării acestora la îndeplinirea misiunilor asumate de România în teatrele de operaţii din Bosnia-Herţegovina, Irak, Afganistan, pentru modul exemplar în care a coordonat intervenţia efectivelor din subordine pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale care s-au abătut asupra României în ultimii ani, a conferit Ordinul ,,Virtutea Militară” în gradul de Cavaler, cu însemn pentru militari”[5].
             Rezultatele foarte bune obţinute au fost posibile datorită nivelului superior de profesionalizare al personalului brigăzii şi modului de implicare a întregului colectiv pentru îndeplinirea misiunilor specifice, ceea ce reprezintă în fapt garanţia că sunt condiţii propice pentru realizarea obiectivelor asumate la nivelul cerinţelor şi aşteptărilor ce decurg din statutul pe care l-a obţinut prin oamenii săi, Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos”.
            
În prezent, Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos” se prezintă ca una din structurile de elită a armatei României, cu o poziţie apreciată şi bine definită în cadrul comunităţii locale, cu o bogată tradiţie şi experienţă dobândite în misiuni externe şi pe teritoriul naţional, cu personal bine instruit şi motivat pentru a acţiona cu toată priceperea şi dăruirea la realizarea obiectivelor viitoare.


[1] Colonel (r) Marian Gargaz şi colaboratorii, Evoluţia Trupelor de Pontonieri în Armata Română, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”,  Sibiu, 2011, p. 21.

[2] Decretul Preşedintelui României nr. 105 din 08.03.2004.

[3] Hotărârea Guvernului României nr. 203 din 27.02.2008

[4] Decretul Preşedintelui României nr. 212 din 25.02.2011. Brevet VMil. nr. Cav. 22

[5] Decretul Preşedintelui României nr. 576 din 30.05.2007. Brevet VMil. nr. Cav. 12

ISTORIC BRIGADA 10 GENIU   |   ISTORIC ARMA GENIU  |  ISTORIC BATALIONUL NAVE TRECERI FLUVIALE  |  ISTORIC BATALIONUL 72 GENIU  |  
 ISTORIC BATALIONUL 136 GENIU  |  ISTORIC BATALIONUL 52 GENIU   | ISTORIC BATALIONUL 96 GENIU  | ISTORIC BATALIONUL 110 SPRIJIN LOGISTIC  |  ISTORIC  BRĂILA