ISTORIC BRIGADA 10 GENIU   |   ISTORIC ARMA GENIU  |  ISTORIC BATALIONUL NAVE TRECERI FLUVIALE  |  ISTORIC BATALIONUL 72 GENIU  |  
 ISTORIC BATALIONUL 136 GENIU  |  ISTORIC BATALIONUL 52 GENIU   |  ISTORIC BATALIONUL 96 GENIU  | ISTORIC BATALIONUL 110 SPRIJIN LOGISTIC  |  ISTORIC  BRĂILA

                    Scurt istoric al Batalionului Nave Treceri Fluviale "Danubius"
 
           La 01.08.1995, în baza hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi a Ordinul general nr. 20 din 06 iulie 1995 al ministrului apărării naţionale, a luat fiinţă Batalionul Nave Treceri Fluviale în garnizoana Turnu Măgurele.
           La aceeaşi dată  iese din compunerea Regimentului 2 Pontonieri „Eftimie Croitoru” şi intră în subordinea Statului Major al Forţelor Terestre.
           Din anul 1968 până în anul 1995 a fiinţat ca batalion înregimentat în cadrul Regimentului 2 Pontonieri „Eftimie Croitoru” cu locaţia în Turnu Magurele având în compunere o companie ceamuri nepropulsate tractate de şalupe, o companie de mijloace plutitoare (şlepuri puntate 1000T), remorcherul fluvial „Caraiman” şi şlepul cazarma 10265 (Nava Bază).
            Între anii 1975-1994, batalionul a parcurs o etapă de modernizare prin înzestrarea cu tehnică navală la nivelul cerinţelor anilor respectivi.Astfel au intrat în dotare: Remorcherul fluvial de 500 C.P. „Eftimie Croitoru”, patru ceamuri autopropulsate MLC 240, cazarma plutitoare „Bârzava” şi încă patru bacuri fluviale MLC 300 tip cataraman,sporindu-i operativitatea şi capacitatea de luptă.
           Destinat să asigure trecerea trupelor peste fluviul Dunărea, batalionul şi-a dovedit importanţa şi  nivelul ridicat de instruire, în cadrul aplicaţiilor din anii 1978 şi 1988 desfăşurate în zonele Brăila- Galaţi şi Feteşti-Borduşani.
           În perioada 23-29 septembrie 2000 Batalionul Nave Treceri Fluviale a participat la exerciţiul „JOINT EFORTS-BLUE DANUBE 2000” în zona Islaz-Turnu Măgurele, în cooperare cu forţe şi mijloace din armata Bulgariei.
           Navele din înzestrarea unităţii au participat în mod izolat la activităţi din economia naţională  (canalul Dunăre – Marea Neagră) cât şi ulterior la executarea trecerilor peste fluviul Dunărea pe relaţia Tulcea- Reni.
           În perioada 03.09-05.10.2001, Batalionul Nave Treceri Fluviale se dislocă din garnizoana Turnu Măgurele, de la km. fluvial 600, în garnizoana Brăila, la km fluvial 176 (Port Militar Brăila) parcurgând o perioadă de reorganizare.
           În baza ordinului ministrului apărării naționale, Batalionul Nave Treceri Fluviale, începând cu data de 01.11.2001,  iese din subordinea Statului Major al Forţelor Terestre şi intră în subordinea Corpului 1 Armată Teritorial .La data de 01.07.2002 intră în compunerea Brigăzii 10 Geniu.
            Împreună cu alte forţe ale Brigăzii 10 Geniu, în august-septembrie 2003, Batalionul Nave Treceri Fluviale a participat la exerciţiul demonstrativ PfP L.G. 9, în zona Gropeni dovedindu-şi necesitatea în cadrul marii unităţi de geniu.
            La data de 01.09.2004, în baza ordinului S.M.F.T., în compunerea Batalionului Nave Treceri Fluviale intră Compania Treceri Desant.
            În prezent Batalionul Nave Treceri Fluviale se instruieşte pentru a fi în masură să asigure mobilitatea forţelor luptătoare prin deservirea punctelor de trecere peste fluviul Dunarea.ISTORIC BRIGADA 10 GENIU   |   ISTORIC ARMA GENIU  |  ISTORIC BATALIONUL NAVE TRECERI FLUVIALE  |  ISTORIC BATALIONUL 72 GENIU  |  
 ISTORIC BATALIONUL 136 GENIU  |  ISTORIC BATALIONUL 52 GENIU   |  ISTORIC BATALIONUL 96 GENIU  | ISTORIC BATALIONUL 110 SPRIJIN LOGISTIC  |  ISTORIC  BRĂILA