ISTORIC BRIGADA 10 GENIU   |   ISTORIC ARMA GENIU  |  ISTORIC BATALIONUL NAVE TRECERI FLUVIALE  |  ISTORIC BATALIONUL 72 GENIU  |  
 ISTORIC BATALIONUL 136 GENIU  |  ISTORIC BATALIONUL 52 GENIU   | ISTORIC BATALIONUL 96 GENIU  | ISTORIC BATALIONUL 110 SPRIJIN LOGISTIC  |  ISTORIC  BRĂILA

        Scurt istoric al Batalionului 72 Geniu ”General Constanatin Savu”
 
            Prin decretul nr. 259 al locotenenţei domneşti a Principatelor Unite Române, la 25 februarie 1866 se înfiinţează prima companie de pontonieri condusă de Cpt. ANTON BERINDEI, cu reşedinţa în Bucureşti, în cazarma Sfântu Gheorghe. Prin Decretul nr. 14 din 05 ianuarie 1867, compania de pontonieri, a fost trecută în arma ARTILERIE, primind denumirea de baterie de uvrieri. Între anii 1868-1875, bateria de uvrieri a fost încorporată la Regimentul 1 Artilerie.
            Prin  Decizia Ministerială din  Monitorul Oastei nr. 75 din 30 decembrie 1875 bateria de uvrieri revine la denumirea de companie de pontonieri având un efectiv de 250 de oameni din care 166 erau pontonieri. În anul 1878 se constituie un Batalion de Geniu care va avea în subordine şi Compania 5 Pontonieri dislocată în garnizoana BRĂILA, cazarma Carantina, unde şi-a continuat activitatea de-a lungul anilor până în prezent, în cazarma construită de ei începând cu anul 1886. În anul 1884 numărul companiilor de pontonieri creşte la 4, pentru ca la 6 iunie 1886 cele 4 companii să fie reunite într-un Batalion de Pontonieri sub comanda mr. Petre Oteteleşeanu, cu reşedinţa la Brăila. La 07 aprilie 1919 prin Înaltul Decret nr. 1542, Batalionul de Pontonieri s-a transformat în Regiment de Pontonieri sub comanda lt. col. Popovici Nicolae şi era format dintr-un Batalion Pontonieri Fluvii şi un Batalion Pontonieri Râuri. În anul 1945 Regimentul de Pontonieri se transformă în Batalion Pontonieri Fluvii cu sediul în Brăila şi 2 Batalioane Pontonieri Râuri dislocate în Bacău şi Alba – Iulia.
            La 13 august 1951 prin Ordinul Marelui Stat Major, Batalionul Pontonieri Fluvii de la Brăila s-a transformat în Regimentul 1 Pontonieri. La data de 01 iulie 1952, Regimentul 1 Pontonieri a primit denumirea de Regimentul 118 Pontonieri. La 23 februarie 1959 prin Ordinul Ministerului Forţelor Armate, a luat fiinţă Regimentul 72 Pontonieri ,,Matei Basarab” sub comanda lt. col. Petrescu Ioan.
            În urma evenimentelor din Cehoslovacia, în anul 1968 a luat fiinţă în Brăila o altă unitate de geniu: Batalionul 550 Geniu.
            La 01 iunie 2002, Batalionul 72 Treceri a luat fiinţă prin transformarea Regimentului 72 Pontonieri ,,Matei Basarab” şi a Batalionului 550 Geniu
            În perioada 13 – 17.08.2002  unitatea a participat la intervenţia la dezastre în localitatea Făcăieni, jud Vrancea. În perioada 12 - 24.05.2005 unitatea a participat la înlăturarea efectelor dezastrelor în localitatea Mărăcineni, judeţul Buzău, prin amenajarea şi deservirea unui punct de trecere pe pod jos metalic PJM – 72.
            În data de 04.09.2003, în cadrul grupului de lucru NATO LG 9 cu tema ,,Sprijinul genistic al luptei de apărare”  unitatea a realizat  o serie de exerciţii demonstrative. Delegaţia străină prezentă la exerciţiu a  fost plăcut impresionată şi a  apreciat activitatea desfăşurată de militarii batalionului, de asemenea au fost apreciate şi admise ca cerinţe, performanţele şi posibilităţile parcului de pod P.R.-71, propunându-se spre operaţionalizare o Companie de Pontonieri.
            La 04 octombrie 2004, Batalionul 72 Poduri a luat fiinţă, prin restructurarea Batalionului 72 Treceri. În perioada următoare unitatea a participat la o serie de acţiuni umanitare in sprijinul populaţiei civile afectate de inundaţii prin evacuarea zonelor afectate, distrugerea unor porţiuni de dig , asigurarea  apei potabile, reabilitarea infrastructurii afectate, consolidarea digurilor.
            În perioada 24.07 – 27.10.2006  unitatea a amenajat şi deservit un punct de trecere peste râul Bistriţa pe pod de pontoane MLC 40, în zona localităţii Roznov, judeţul Neamţ.
            La data de 23.04.2007, pentru rezultatele deosebite obţinute în instruirea propriilor forţe şi îndeplinirea cu succes a misiunilor de intervenţie pentru înlăturarea efectelor provocate de dezastrele si calamităţile naturale de pe teritoriul naţional, drapelul de lupta al unităţii a fost decorat cu „Emblema de onoare a Statului Major al Forţelor Terestre”, conform ordinului nr. FT 312 din 19.04.2017 al Şefului Statului Major al Forţelor Terestre.
            La 01.07.2008, Batalionul 72 Geniu ”Matei Basarab” a luat fiinţă, prin restructurarea Batalionului 72 Treceri.
            În perioada 15 – 19.06.2009 unitatea a participat  la exerciţiul CERTEX 09    în vederea certificării Cp. 1 Pontonieri  iar în perioada 28.09 – 03.10.2009  la exerciţiul ROUEX 09     în vederea afirmării Cp. 1 Pontonieri.                                 
            Unitatea a amenajat şi deservit un punct de trecere pe pod de pontoane MLC 40 în sprijinul populaţiei afectate, în zona localităţii Dorneşti, jud. Suceava in perioada 02.07.2010 - 11.11. 2010                                   
            În prezent Batalionul 72 Geniu ”Matei Basarab”  se instruieşte pentru a fi în măsură să asigure mobilitatea forţelor luptătoare prin deservirea punctelor de trecere pe pod de pontoane, portiţe de transport sau pod fix  peste cursurile de apă.

ISTORIC BRIGADA 10 GENIU   |   ISTORIC ARMA GENIU  |  ISTORIC BATALIONUL NAVE TRECERI FLUVIALE  |  ISTORIC BATALIONUL 72 GENIU  |  
 ISTORIC BATALIONUL 136 GENIU  |  ISTORIC BATALIONUL 52 GENIU   | ISTORIC BATALIONUL 96 GENIU  | ISTORIC BATALIONUL 110 SPRIJIN LOGISTIC  |  ISTORIC  BRĂILA