ISTORIC BRIGADA 10 GENIU   |   ISTORIC ARMA GENIU  |   ISTORIC BATALIONUL NAVE TRECERI FLUVIALE  |   ISTORIC BATALIONUL 72 GENIU  |  
  ISTORIC BATALIONUL 136 GENIU   |  ISTORIC BATALIONUL 52 GENIU   | ISTORIC BATALIONUL 96 GENIU  |  ISTORIC BATALIONUL 110 SPRIJIN LOGISTIC  |   ISTORIC  BRĂILA  |  

                         Scurt istoric al Batalionului 52 Geniu "TISA"
 
           Încheierea primului război mondial şi recunoaşterea internaţională a Statului Unitar Român, realizat la 01 decembrie 1918 prin revenirea în graniţele străvechi a tuturor provinciilor aflate sub ocupaţia Austro - Ungariei şi Rusiei, a generat un amplu program de măsuri politico-militare menite să asigure întărirea capacităţii de apărare a ţării care, în principal a vizat fortificarea teritoriului, creşterea efectivelor armatei, restructurarea, reorganizarea şi modernizarea structurilor de toate armele.
           În acest context, la 01.04.1922, Batalionul 16 Pioneri Dej, Batalionul 17 Pionieri Carei şi Batalionul 20 Pionieri Cluj, aparţinând diviziilor cu acelaşi număr din compunerea Corpului 6 Armată Cluj au fost întrunite în Garnizoana Oradea, în cadrul Regimentului 6 Pionieri, sub comanda colonelului Adrian Roman. În cursul lunii decembrie 1923, regimentul a fost dislocat în garnizoana Alba Iulia.
           În perioada interbelică, Regimentul 6 Pionieri a parcurs mai multe etape de restructurare şi reorganizare în concordanţă cu evoluţia structural-organizatorică a armatei române, îndeplinindu-şi cu promptitudine şi siguranţă misiunile de bază. Începând cu 1937, din efectivele regimentului s-a constituit Detaşamentul de Fortificaţii “Episcopia Bihorului” transformat în 1940 în Batalionul 2 Geniu Fortificaţii, structuri care au participat la realizarea pe frontiera de vest a liniei de apărare ,,Carol”.
           Pe parcursul celui de-al 2-lea război mondial, asemenea tuturor unităţilor de geniu, Regimentul 6 Pionieri a constituit şi angajat, atât pe frontul antisovietic cât şi pe cel antihitlerist, un număr însemnat de unităţi, subunităţi şi formaţiuni de geniu (Batalioanele 6 şi 27 Pionieri, Batalioanele 6 şi 8 Lucrători, Companiile 18 şi 34 Pionieri) îndeplinindu-şi în mod remarcabil şi cu sacrificii considerabile misiunile de luptă primate.
           După revenirea trupelor sale de pe front, regimentul rămâne în continuare în subordinea Corpului 6 Armată participând cu o parte din efective la refacerea economiei naţionale şi înlăturarea urmărilor războiului, având garnizoana de reşedinţă tot la Alba Iulia.
           În anul 1948, în contextual desfiinţării corpurilor de armată şi constituirii regiunilor militare, Regimentul 6 Pionieri Alba Iulia a intrat în compunerea Regiunii III Militară Cluj.
           În cursul anului 1951, ca urmare a desfiinţării Regiunii Militare Timişoara şi trecerii regimentului de pionieri al acesteia (Regimentul 169 Pionieri Lugoj) la Regiunea Militară Cluj, Regimentul 6 Pionieri Alba Iulia a fost trecut în subordinea nemijlocită a Comandamentului Trupelor de Geniu.
           În contextual reorganizării generale din armată, Regimentul 6 Pionieri Alba şi-a schimbat succesiv denumirea după cum urmează: la 04.12.1952 în Regimentul 198 Pionieri; la 23.02.1959 în Regimentul 52 Pionieri, iar începând cu 12.07.1959 în Regimentul 52 Geniu.
           În baza ordinului ministrului apărării naţionale din 10.04.1980, începând cu 01.05.1980 Regimentul 52 Geniu Alba Iulia a fost trecut în subordinea Armatei a 4-a Cluj-Napoca, iar începând cu 25 Octombrie 1990, i s-a atribuit denumirea onorifică “APULUM”.
           În perioada postbelică, Regimentul 52 Geniu Alba Iulia a participat cu un număr însemnat de efective şi mijloace tehnice din dotare la realizarea unor obiective economice de interes naţional (Platforma industrială din Copşa Mică, drumul dintre Novaci şi Obârşia Lotrului şi sectorul de nord al drumului Transfăgărăşean), înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale(cutremurul din 1977, în Bucureşti, inundaţiile din anii 1963, 1970, 1975, 1981, 1992), apărarea obiectivelor sociale şi economice din municipiul Alba Iulia şi împrejurimi pe timpul revoluţiei din 1989.
           Începând cu data de 1 iulie 2002, în baza dispoziţiei Statului Major General din 10.05.2002, Regimentul 52 Geniu “APULUM” şi-a încetat activitatea, iar în locul acestuia s-a constituit, în garnizoana Satu Mare, Batalionul 52 Geniu în compunerea Brigăzii 4 Geniu Teritorială Deva/Corpul 4 Armată Teritorial “Mareşal Constantin Prezan”- Cluj-Napoca, preluând indicativul numeric de pace (U.M. 01653) şi drapelul de luptă.
           Batalionul 52 Geniu a apărut ca urmare a dezvoltării relaţiilor de cooperare şi dialog în cadrul parteneriatului pentru pace între statele din regiune. Astfel, la data de 18 ianuarie 2002 se semnează Acordul cu privire la înfiinţarea Batalionului Multinaţional de Geniu “TISA” între Ministerul Apărării Naţionale din România, Ministerul Apărării Patriei din Republica Ungară, Ministerul Apărării Naţionale din Slovacia şi Ministerul Apărării Naţionale din Ucraina, urmând ca la data de 01 februarie să se înfiinţeze la Satu Mare Modulul Românesc “TISA”, iar mai apoi la 01 iulie 2002 se înfiinţează Batalionul 52 Geniu.
           Începând cu 01.05.2005, ca urmare a ordinului Ministrului Apărării Naţionale, unitatea a fost resubordonată la Brigada 4 Geniu Teritorială Deva la Corpul 4 Armată Teritorială (ulterior transformat în Divizia 4 Infanterie), iar începând cu 01.10.2009 batalionul se resubordonează Brigăzii 81 Mecanizate.
           În cursul anului 2009 Batalionul 52 Geniu primeşte denumirea onorifică de “TISA”, iar cu începere de la 05.10.2011 batalionul trece din subordinea Brigăzii 81 Mecanizată “Grigore Bălan” în subordinea Brigăzii 10 Geniu “Dunărea de Jos”.
           Batalionul Multinaţional de Geniu “TISA” a fost constituit în scopul participării, la cererea naţiunii afectate, la salvarea populaţiei sinistrate, a bunurilor acesteia, la limitarea şi înlăturarea efectelor inundaţiilor de proporţii în bazinul hidrografic al Râului Tisa.
           Batalionul participă la limitarea şi înlăturarea consecinţelor unui dezastru în cooperare cu alte instituţii şi/sau organizaţii care acţionează în domeniul asistenţei populaţiei în situaţii de urgenţă, cu aprobarea autorităţilor competente şi în conformitate cu legile interne ale ţărilor gazdă în urma unei cereri oficiale.
           Exerciţiile de antrenament în comun poartă denumirea de BLONDE AVALANCHE iar exerciţiile se execută alternative în garnizoane din cele patru ţări semnatare ale acordului.
           Exerciţiile au fost executate alternative în garnizoane din cele patru ţări semnatare ale acordului, după cum urmează: Ungaria 2003, 2007, 2011, 2015; România 2004, 2008, 2012, 2016; Slovacia 2005, 2009, 2013; Ucraina 2006, 2010, 2014.
           Geniştii sătmăreni nu s-au limitat numai să îndeplinească misiuni în cadrul Batalionului Multinaţional de Geniu “TISA” ci au îndeplinit misiuni în teatrele de operaţii din Irak, Afganistan, Nepal, Congo sau în alte comandamente multinaţionale NATO, ocazie de a colabora cu colegi din alte state, aceste experienţe nu au făcut decât să ridice ştacheta pregătirii noastre ca oameni în primul rând, dându-ne în acelaşi timp şi măsura pregătirii profesionale ca şi militari.
           În anul 2005 batalionul a intervenit cu succes în localitatea Otelec, judeţul Timiş pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor şi evacuarea bunurilor populaţiei sinistrate.
           Cea mai consistentă implicare a militarilor Batalionului 52 Geniu la misiunile internaţionale este reprezentată de participarea cu două plutoane la misiunea ISAF (International Security Assistance Force-Afganistan) în anul 2010 şi în prima parte a anului 2011, în cadrul Batalioanelor 811 Infanterie ,,Dragonii Transilvani” şi 812 Infanterie “Şoimii Carpaţilor”. Militarii Batalionului 52 Geniu “TISA” au dat dovadă de un înalt nivel de profesionalism şi o foarte bună cunoaştere a specialităţii - lucru reflectat în teren şi evidenţiat de comandanţii acestora la întoarcerea în ţară.
           Majoritatea misiunilor desfăşurate pe perioada dislocării în teatrul de operaţii au fost executate în cooperare cu partenerii din alianţă, în special cu partenerii americani care s-au declarat mulţumiţi de profesionalismul şi seriozitatea de care au dat dovadă geniştii români.
           Ultima provocare cu care s-au confruntat militarii Batalionului 52 Geniu “TISA” a fost organizarea şi desfăşurarea Exerciţiului Multinaţional BLONDE AVALANCHE 16 la Satu Mare în perioada 18-23.09.2016. Profesionalismul, seriozitatea şi dedicaţia participanţilor şi a organizatorilor a făcut ca exerciţiul să fie o nouă reuşită pentru Batalionul 52 Geniu “TISA”.


ISTORIC BRIGADA 10 GENIU   |   ISTORIC ARMA GENIU  |   ISTORIC BATALIONUL NAVE TRECERI FLUVIALE  |   ISTORIC BATALIONUL 72 GENIU  |  
  ISTORIC BATALIONUL 136 GENIU   |  ISTORIC BATALIONUL 52 GENIU   | ISTORIC BATALIONUL 96 GENIU  |  ISTORIC BATALIONUL 110 SPRIJIN LOGISTIC  |   ISTORIC  BRĂILA  |