ISTORIC BRIGADA 10 GENIU | ISTORIC ARMA GENIU | ISTORIC BATALIONUL NAVE TRECERI FLUVIALE | ISTORIC BATALIONUL 72 GENIU |  
 ISTORIC BATALIONUL 136 GENIU | ISTORIC BATALIONUL 52 GENIU |  ISTORIC BATALIONUL 3 GENIU  | ISTORIC BATALIONUL 110 SPRIJIN LOGISTIC | ISTORIC  BRĂILA

         Scurt istoric al Batalionului 3 Geniu „General Constantin Poenaru”
 
            În cursul anului 1908, potrivit Legii de organizare a puterii armate din 29.03.1908, publicată în Monitorul Oastei nr.15 / 02.04.1908, arma geniu a fost restructurată în două ramuri:
        - pionieri: câte un batalion de pionieri pentru fiecare corp de armată şi un batalion de pionieri pentru Cetatea Bucureşti;
        - geniu: compus din:
                      - trupele de comunicaţii: un batalion de pontonieri, un batalion de căi ferate şi câte o companie telegrafie alipită la fiecare batalion de pionieri al corpului de armată;
                      - serviciul geniu - toţi ofiţerii de geniu întrebuinţaţi la nivelul ministerului, al comandamentelor regionale şi al regiunilor fortificate.   
           Drept urmare, în baza Înaltelor Decrete Regale nr. 917/28.03 şi nr. 985/31.03.1908, la 01.04.1908, Regimentul 2 Geniu Focşani a fost divizat în două batalioane de pionieri (denumite Batalionul 3 şi 4 Pionieri) şi un batalionul de pontonieri. Batalionul 3 Pionieri cu reşedinţa în garnizoana Focşani, comandat de mr. Lascăr Stoenescu, a intrat în compunerea Corpului 3 Armată.
           Potrivit planurilor de mobilizare, în baza Înaltului Decret nr. 2784/14.08.1916, Batalionul 3 Pionieri a participat, începând cu 15 august 1916, la acţiunile desfăşurate de Corpul 3 Armată în Războiul pentru Reîntregire Naţională.
           La începutul anului 1917, ca urmare a situaţiei dificile cu care se încheia campania din 1916, soldată cu retragerea generală în Moldova şi stabilizarea frontului în Poarta Focşanilor, potrivit Ordinului Marelui Cartier General nr.1062/27.12.1916, Batalionul 3 Pionieri / Corpul 3 Armată, dislocat în raionul localităţii Bârlad, a constituit şi operaţionalizat până la 10.03.1917, trei batalioane de pionieri de tip divizionar (denumite Batalionul 5, 6 şi 13 Pionieri) pentru diviziile de infanterie cu acelaşi număr iar ulterior au îndeplinit multiple misiuni specifice sprijinului genistic, pe timpul pregătirii şi desfăşurării bătăliilor de la Mărăşti şi Oituz (aprilie – august 1917) precum şi al operaţiilor ulterioare de pe frontul din Moldova, până la încheierea păcii (august 1917 - februarie 1918).
           În urma semnării Păcii de la Bucureşti, în baza Instrucţiunilor Speciale ale Marelui Cartier General nr. 2620 din 01.05.1918, şi a Ordinului Ministerial nr.455/07.05.1918, toate cele trei batalioane de pionieri de tip divizionar constituite de Batalionul 3 Pionieri / Corpul 3 Armată s-au regrupat la partea sedentară a acestuia, în raionul Bârlad, în vederea demobilizării şi menţinerii sub arme a efectivelor prevăzute la pace.
           La 01.07.1918, partea sedentară a Batalionului 3 Pionieri / Corpul 3 Armată s-a desfiinţat, iar Batalioanele 5, 6 şi 13 Pionieri divizionare, potrivit aprobării ministrului de război pe raportul şefului Marelui Stat Major, nr. 5452/25.06.1918, s-au regrupat în cazarma fostului Batalion 3 Pionieri din garnizoana Focşani iar în contextul decretării celei de-a doua mobilizări a Armatei Române, în baza Înaltului Decret nr. 3179/27.10.1918, Batalionele 5, 6, şi 13 Pionieri au fost angajate cu misiuni specifice pe timpul operaţiilor desfăşurate în Bucovina (aprilie - mai 1919), Transilvania şi Ungaria (iunie - noiembrie 1919).
           Începând cu 01.04.1922, potrivit Înaltului Decret nr. 2255 din 14.05.1922 publicat în Monitorul Oastei nr. 24/15.05.1922, cele trei Batalioane Pionieri ale diviziilor Corpului 3 Armată, constituite de Batalionul 3 Pionieri au fost întrunite în cazarma din garnizoana Focşani, sub comanda Lt.col. Dumitru Duca, în cadrul Regimentului 3 Pionieri.
           În perioada interbelică, Regimentul 3 Pionieri Focşani a parcurs mai multe etape de restructurare şi reorganizare. În urma reorganizării teritoriale a armatei române conform „Legii pentru organizarea Armatei” din 24.06.1924, publicată în Monitorul Oastei nr.134/12.06.1924, Regimentului 3 Pionieri a intrat în compunerea Corpului 5 Armată Braşov şi începând cu 01.01.1928, potrivit Ordinului Statului Major General, nr. 437/1927, a primit denumirea de Regimentului 5 Pionieri.
           Pe parcursul celui de-al doilea război mondial, Regimentul 5 Pionieri a constituit şi angajat, atât pe frontul antisovietic cât şi pe cel antihitlerist, un număr însemnat de unităţi, subunităţi şi formaţiuni de geniu şi anume: Batalioanele 5, 6, 13, 25, 35, 54 şi 81 Pionieri, 6 şi 7 Drumuri, Companiile 21 şi 81 Pionieri, 3 şi 4 Cantonamente, Coloana 337 Transport etc. îndeplinindu-şi în mod remarcabil şi cu sacrificii considerabile misiunile de luptă primite.
           Revenit de pe front, regimentul se regrupează în cazarma din Focşani; ulterior, participă cu parte din efective la refacerea economiei naţionale şi înlăturarea urmărilor războiului iar începând cu 01.07.1947, în contextul desfiinţării corpurilor de armată şi constituirii regiunilor militare, Regimentul 5 Pionieri a intrat în compunerea Regiunii IV Militară Iaşi.
           În perioada 13 - 30.05.1948, potrivit măsurilor de reorganizare generală a Armatei Române, în baza Ordinului Marelui Stat Major, nr. 50331 din 03.05.1948, Regimentul 5 Pionieri a fost dislocat din garnizoana Focşani în garnizoana Bacău iar începând cu 01.12.1951, potrivit Dispoziţiei M.F.A., din 27.11.1951 i s-a schimbat denumirea în Regimentul 159 Pionieri.
           La 01.07.1956, Regimentul 159 Pionieri a fost mutat în oraşul Câmpina iar la 01.06.1958, în contextul restructurării cadrului de pace şi reorganizării Forţelor Armate, în baza Dispoziţiei M.F.A. din 28.05.1958, a fost desfiinţat.
           La 01.06.1969, conform Hotărârii Consiliului de Miniştri, nr. 2776/18.12.1968 şi Ordinului Ministrului Forţelor Armate, nr. M.20/16.04.1969 a fost reînfiinţat Regimentul 3 Geniu cu reşedinţa în Buzău, în subordinea nemijlocită a Armatei a 2-a, iar la 01.06.1994 în baza ordinului şefului Marelui Stat Major i s-a acordat denumirea onorifică „General Constantin Poenaru”.
           Începând cu 01.07.2002, Regimentul 3 Geniu „Gl. Constantin Poenaru” şi-a încetat activitatea, iar din efectivele acestuia a fost constituit Batalionul 3 Geniu, iniţial în subordinea Corpului 10 Armată Teritorial Iaşi iar din data de 01.06.2002 a Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”.
           La 01.06.2005 Batalionul 3 Geniu a fost reorganizat sub denumirea de Batalionul 3 Construcţii, iar începând 01.07.2008 a redevenit Batalionul 3 Geniu.
           Începând cu data de 07.06.2010, Batalionul 3 Geniu „General Constantin Poenaru” Buzău a fost trecut în subordinea Diviziei 2 Infanterie „ Getica”.
           În conformitate cu avizul Serviciului Istoric al Armatei, potrivit datelor cronologice menţionate, Batalionul 3 Geniu „General Constantin Poenaru” a preluat tradiţiile Batalionului 3 Pionieri înfiinţat la 01.04.1908 şi în consecinţă şi-a asumat vechimea existenţială în raport cu această dată.
          Începând cu data de 24.06.2015 Batalionul 3 Geniu „General Constantin Poenaru” a trecut în subordinea Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”.

ISTORIC BRIGADA 10 GENIU | ISTORIC ARMA GENIU | ISTORIC BATALIONUL NAVE TRECERI FLUVIALE | ISTORIC BATALIONUL 72 GENIU |  
 ISTORIC BATALIONUL 136 GENIU | ISTORIC BATALIONUL 52 GENIU |  ISTORIC BATALIONUL 3 GENIU  | ISTORIC BATALIONUL 110 SPRIJIN LOGISTIC | ISTORIC  BRĂILA