ÎNSEMNE HERALDICE

Brigada 10 Geniu Brigada 10 Geniu Brigada 10 Geniu  
Ecuson
Brigada 10 Geniu "Dunărea de jos"
Însemn heraldic
Brigada 10 Geniu "Dunărea de jos"
Steag de identificare
Brigada 10 Geniu "Dunărea de jos"
 
 
Batalionul 136 Geniu Batalionul 136 Geniu Batalionul 136 Geniu  
Ecuson
Batalionul 136 Geniu "Apulum"
Însemn heraldic
Batalionul 136 Geniu "Apulum"
Steag de identificare
Batalionul 136 Geniu "Apulum"
 
 
Batalionul Nave Treceri Fluviale Batalionul Nave Treceri Fluviale Batalionul Nave Treceri Fluviale  
Ecuson
Batalionul Nave Treceri
Fluviale
Însemn heraldic
Batalionul Nave Treceri Fluviale
Steag de identificare
Batalionul Nave Treceri Fluviale
 
 
Batalionul 72 Poduri Batalionul 72 Poduri Batalionul 72 Poduri  
Ecuson
Batalionul 72 Geniu
"General Constanatin Savu"
Însemn heraldic
Batalionul 72 Geniu
 "General Constanatin Savu"
Steag de identificare
Batalionul 72 Geniu
"General Constanatin Savu"
   
 
Batalionul 52 Geniu Batalionul 52 Geniu Batalionu 52 Geniu  
Ecuson
Batalionul 52 Geniu "TISA"
Însemn heraldic
Batalionul 52 Geniu "TISA"
Steag de identificare
Batalionul 52 Geniu "TISA"
   
 
Batalionul 96 Geniu Batalionul 96 Geniu Batalionul 96 Geniu  
Ecuson
Batalionul 96 Geniu
Însemn heraldic
Batalionul 96 Geniu
Steag de identificare
Batalionul 96 Geniu
   
 
Batalionul 110 Sprijin logistic Batalionul 110 Sprijin logistic Batalionul 110 Sprijin logistic  
Ecuson
Batalionul110 Sprijin Logistic
,,Mareşal Constantin Prezan’’
Însemn heraldic
Batalionul 110 Sprijin Logistic
,,Mareşal Constantin Prezan’’
Steag de identificare
Batalionul 110 Sprijin Logistic
,,Mareşal Constantin Prezan’’