Privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual – muncitor necalificat II – fără sporuri (p.c.c; M) la Căminul Militar de Garnizoană   [   Detalii  ]
    
           Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru încadrare a funcţiilor de muncitor calificat III (tâmplar) și muncitor calificat III (electrician) la Formația 2 Cazarmare la Unitatea Militară 01764 Brăila   [   Detalii  ]
           Privind examenul de promovare a personalului civil contractual încadrat în funcția de consilier juridic gradul ii în functia de consilier juridic gradul I, din cadrul biroului juridic din U.M. 01764 BRĂILA  [   Detalii  ]
          Rrezultatele obţinute la examenul de promovare în grad imediat superior al personalului civil contractual încadrat în funcția de consilier juridic gradul II, în functia de consilier juridic gradul I din U.M. 01764 Brăila. [   Detalii  ]


          Unitatea Militară 01653 Satu Mare organizează examen pentru promovarea într-o treaptă profesională următoare, pentru posturile de economist grad I/compartiment contabilitate, respectiv economist grad I/ compartiment salarizare și decontări din structura financiar contabil. [   Detalii  ]
          Rezultatele examenului de promovarea într-o treaptă profesională următoare, pentru posturile de economist grad I/compartiment contabilitate, respectiv economist grad I/ compartiment salarizare și decontări din structura financiar contabil. [   Detalii  ]