ISTORIC BRIGADA 10 GENIU | ISTORIC ARMA GENIU | ISTORIC BATALIONUL NAVE TRECERI FLUVIALE | ISTORIC BATALIONUL 72 GENIU |  
 ISTORIC BATALIONUL 136 GENIU | ISTORIC BATALIONUL 52 GENIU |  ISTORIC BATALIONUL 96 GENIU  | ISTORIC BATALIONUL 110 SPRIJIN LOGISTIC | ISTORIC  BRĂILA

         Scurt istoric al Batalionului 96 Geniu
 
            La 1 august 1997, prin Ordinul Ministrului Apărării Naţionale, nr. M.59/1997, s-a înfiinţat Batalionul 96 Geniu, dislocat în garnizoana Bucureşti.
            Batalionul 96 Geniu este unitate tactică de sprijin de luptă, în subordinea Comandamentului Brigăzii 10 Geniu “Dunărea de Jos”, care se instruieşte conform standardelor NATO, pentru executarea misiunilor specifice sprijinului de geniu – mobilitate, contramobilitate, sprijin de geniu general şi protecţia forţei.
            De asemenea este prima unitate din armata României care a participat la misiuni în afara graniţelor ţării, sub comanda NATO.
                 

ISTORIC BRIGADA 10 GENIU | ISTORIC ARMA GENIU | ISTORIC BATALIONUL NAVE TRECERI FLUVIALE | ISTORIC BATALIONUL 72 GENIU |  
 ISTORIC BATALIONUL 136 GENIU | ISTORIC BATALIONUL 52 GENIU |  ISTORIC BATALIONUL 96 GENIU  | ISTORIC BATALIONUL 110 SPRIJIN LOGISTIC | ISTORIC  BRĂILA