Comandant  |  Locţiitor  | Şef de stat major | Consilier cdt.

                        Plutonier adjutant principal (Ge.) ROGOZ C. MARIAN
                                         Consilier al comandantului la Brigada 10 Geniu “Dunărea de Jos”


loctiitor comandant
Data şi locul naşterii: 04.10.1961, Brăila, jud. Brăila;
Starea civilă: căsătorit, are un copil;

              STUDII:

- Liceul Industrial „Progresul”, Brăila, 1980;
- Şcoala Militară de Subofiţeri de Geniu, Construcţii şi Căi Ferate „Panait Donici”, arma Geniu, 1983;
- Curs de perfecţionare subofiţeri geniu, 1987;
- Academia de Studii Economice Bucureşti, specializare economie, 2005;
- Curs de plutonieri adjutanţi, 2005;
- Curs de consilieri ai comandantului, 2006.

             FUNCŢII ÎNDEPLINITE:

- 1983-1984, comandant de grupă mijloace plutitoare la Regimentul 72 Pontonieri;
- 1984-1986, plutonier de companie la Regimentul 72 Pontonieri;
- 1986-2002, comandant de grupă mijloace plutitoare la Regimentul 72 Pontonieri;
- 2002-2005, Subofiţer de stat major în compartimentul operaţii şi instrucţie la Brigada 10 Geniu;
- din 2005 îndeplineşte funcţia actuală – consilier al comandantului la Brigada 10 Geniu “Dunărea de Jos”.

             DECORAŢII:

- Ordinul VIRTUTEA MILITARĂ cls.a III-a;
- Semnul onorific ÎN SERVICIUL PATRIEI, pentru XXV ani de activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională;
- Emblema de Onoare a Forţelor Terestre.

Limbi străine
: franceză, bine.


Comandant  |  Locţiitor  | Şef de stat major | Consilier cdt.