2015 | 2016 | 2017
                   

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE A POSTULUI DE ADMINISTRATOR I DIN CADRUL CĂMINULUI MILITAR DE GARNIZOANĂ LA U.M. 01653 SATU MARE

       * Cerințe pentru postul de Administrator I din cadrul Căminului militar de garnizoană
       * Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Administrator I
       * Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Administrator I
       * Rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Administrator I
       * Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Administrator I
       * Rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul interviului a concursului pentru încadrarea postului  vacant de execuţie de Administrator I
       * Rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Administrator I

MILITARI DIN BATALIONUL 136 GENIU “APULUM” VOR PARTICIPA LA EXERCIŢIUL MULTINAŢIONAL
 “IEL MILU 2016” DIN CROAŢIA

            În perioada 24-30 aprilie 2016, militari din Batalionul 136 Geniu ”Apulum” vor participa la exerciţiul multinaţional ”IEL MILU 2016” ce se va desfăşura în capitala Croaţiei, Zagreb.
            Exerciţiul este organizat anual, prin rotaţie, în baza Memorandumului de Înţelegere între Ministerele Apărării din Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Georgia şi România privind înfiinţarea şi sprijinul acestei structuri.
            Rolul structurii multinaţionale de integrare logistică cu sprijin de geniu, este acela de a participa la operaţii sub comandă NATO în diverse zone de conflict.
            Scopul desfăşurării exerciţiului este executarea instrucţiei în comun pentru perfecţionarea deprinderilor în organizarea, planificarea şi executarea sarcinilor şi misiunilor destinate sprijinului de geniu pentru infrastructura de logistică.

ARMATA - O ȘCOALĂ ALTFEL

ț

            Vineri, 22 aprilie 2016, începând cu ora 12.00, Brigada 10 Geniu „Dunărea de jos” a invitat în incinta poligonului de trageri cu armamentul de infanterie Cazasu grupuri de copii aparţinând instituţiilor de învăţământ din municipiul Brăila, în scopul prezentării activităţilor practice specifice unităţii militare.
            Evenimentul se înscrie în iniţiativa Ministerului Educaţiei Naţionale „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, o continuare a programului naţional „Şcoala altfel”, derulată în perioada 18-22 aprilie a.c., la care Ministerul Apărării Naţionale participă având ca obiective consolidarea parteneriatului interinstituţional, promovarea imaginii Armatei României şi a carierei militare.
            Programul activităţii cuprinde prezentarea unei şedinţe demonstrative de tragere cu armamentul de infanterie, desfăşurarea unui exerciţiu de descoperire a explozivilor cu ajutorul câinilor şi neutralizarea elementelor descoperite, exerciţii demonstrative de lupă corp la corp precum şi prezentarea tehnicii, armamentului şi echipamentelor din dotarea Brigăzii 10 Geniu ,,Dunărea de Jos”.
            Activităţile desfăşurate în această perioadă în toate unităţile militare din garnizoana Brăila preced sărbătorirea la 23 aprilie a Zilei Forţelor Terestre.
            Jurnaliştii care doresc să ia parte la eveniment sunt aşteptaţi începând cu ora 12.00, la intrarea în poligonul de trageri cu armamentul de infanterie Cazasu situat pe şoseaua de centură a municipiului Brăila.

150 DE ANI DE EXISTENȚĂ A BATALIONULUI 72 GENIU "MATEI BASARAB"

            Joi, 25 februarie, Batalionul 72 Geniu „Matei Basarab” din Brăila, unitate reprezentativă a Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”, aniversează 150 de ani de la înfiinţare.
            În cadrul manifestărilor prilejuite de acest eveniment, pe data de 24 februarie, la sediul batalionului, din Brăila, str. Călăraşilor, nr. 311, de la ora 12.00, vor avea loc depuneri de coroane la monumentele eroilor pontonieri din incinta unităţii şi dezvelirea plăcii aniversare „150 de ani”. După amiază, începând cu ora 14.00, în Aula Facultăţii de Inginerie din Brăila, va avea loc simpozionul cu tema: „150 de ani în serviciul patriei”. Vor susţine comunicări membri ai Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu „General Constantin N. Hârjeu”, directorul Muzeului Brăilei „Carol I”, prof. univ. dr. Ionel Cândea, arhitect şef Costel Drăgan, precum şi militari din Batalionul 72 Geniu „Matei Basarab”.
            Evenimentul mai cuprinde o prezentare de ţinute de epocă realizată de dl. Marius Diaconu de la Asociaţia „Tradiţia Militară”, exerciţii de mânuire a armamentului şi o expoziţia de fotografie tematică.
            Pe 25 februarie, dată la care se sărbătoreşte şi Ziua Pontonierilor, de la ora 10.00, la Capela Militară „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din municipiul Brăila, se va săvârşi Sfânta Liturghie. Începând cu ora 12.00, pe platoul din Piaţa Independenţei, va avea loc ceremonialul militar şi religios dedicat sărbătoririi a 150 de ani de la înfiinţarea Batalionului 72 Geniu „Matei Basarab”, activitate ce va cuprinde conferirea Emblemei de Onoare a Statului Major General, citirea ordinelor şi mesajelor eşaloanelor superioare, demonstraţie de mânuire a armamentului şi un concert susţinut de Muzica Militară a Garnizoanei Brăila.

* * *

            Prin decretul nr. 259 al locotenenţei domneşti a Principatelor Unite Române, la 25 februarie 1866 se înfiinţează în Bucureşti, prima companie de pontonieri care a fost comandată de căpitanul Anton Berindei.
            Înfiinţarea acesteia a marcat începutul procesului de constituire, în cadrul armei geniu, a subunităţilor specializate. Cu materialul de pod din dotare, compania de pontonieri putea executa misiuni de trecere a trupelor pe jos peste cursurile de apă mici, însă din anul 1868, odată cu dotarea cu material de pod tip „Birago”, a crescut substanţial capacitatea de trecere .
            Faptele de vitejie din timpul Războiului de Independenţă, desfăşurate de soldaţii pontonieri, au adus recunoştinţa conducerii statului român din acea perioadă, concretizată prin numeroasele decoraţii acordate ofiţerilor şi trupei. În anul 1878 se constituie un Batalion de Geniu care va avea în subordine şi Compania 5 Pontonieri dislocată în garnizoana Brăila, cazarma Carantina, unde şi-a continuat activitatea de-a lungul anilor până în prezent, în cazarma construită de ei începând cu anul 1886.
            Istoria pontonierilor în Brăila începe cu anul 1878, când compania de pontonieri a fost dislocată în cazarma Carantinei, urmând ca în anul 1884 să fie înfiinţată a doua companie cu acest specific. Data 6 iunie 1886 reprezintă şi momentul în care pontonierii au fost dislocaţi în această cazarmă, precum şi înfiinţarea primului batalion de pontonieri, aflat sub comanda maiorului Oteteleşeanu.
            În campaniile din 1916 Batalionul de Pontonieri a executat misiuni de treceri peste fluviul Dunărea, au fost întinse peste 30 de poduri pe vase peste râuri, a participat la bătăliile Braşovului şi Sibiului, executând diferite misiuni de geniu (drumuri, fortificaţii).
            În perioada celui de al doilea război mondial trupele de pontonieri au avut o participare activă atât din punct de vedere al efectivelor angajate cât şi al rolului jucat în asigurarea şi desfăşurarea acţiunilor militare atât ale armatei române cât şi al trupelor sovietice.
            În anii care s-au scurs după cel de-al doilea război mondial, trupele de pontonieri din cadrul Regimentului 72 Pontonieri, au fost solicitate intens pentru participarea la diferite aplicaţii şi la deservirea trecerilor în folosul unor întreprinderi care construiau diverse obiective economice.
            La 01 iunie 2002, Batalionul 72 Treceri a luat fiinţă prin transformarea Regimentului 72 Pontonieri ,,Matei Basarab” şi a Batalionului 550 Geniu, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării. Structura nou înfiinţată a trecut, în perioada 2004 – 2008, printr-un proces de transformare în concordanţă cu noile cerinţe operaţionale.
            Compania 1 Pontonieri, subunitate pusă la dispoziţia NATO sub denumirea Compania Poduri Plutitoare, reprezintă un gigant al structurilor de acest nivel, atât din punct de vedere al dotării cu tehnică, cât şi ca număr de militari şi are cel mai bogat istoric al evenimentelor de la înfiinţare şi până în prezent.
            În anii ce au urmat afirmării şi punerii la dispoziţia NATO, Compania 1 Pontonieri a menţinut nivelul de operaţionalizare atins şi concomitent cu parcurgerea cu succes a activităţilor din planul de instrucţie, a participat la intervenţii în situaţii de urgenţe civile, în sprijinul populaţiei afectate de inundaţii prin evacuarea zonelor afectate, distrugerea controlată a unor porţiuni de dig, asigurarea apei potabile, reabilitarea infrastructurii afectate, precum şi consolidarea digurilor.
            Batalionul 72 Geniu îşi defineşte tot mai bine statutul de unitate de elită în actualul context al transformării Armatei României, fiind un nume cu rezonanţă în cadrul acesteia şi un partener de nădejde al NATO.
            În prezent Batalionul 72 Geniu „Matei Basarab” se instruieşte pentru a fi în măsură să asigure mobilitatea forţelor luptătoare prin deservirea punctelor de trecere pe pod de pontoane, portiţe de transport sau pod fix peste cursurile de apă.

           
2015 | 2016 | 2017