2016 | 2017 | 2018

      * Anunț pentru organizarea examenului de promovare in funcție cu studii superioare           
    
 * Rezultat examen economist           
    

U.M. 01763 BRĂILA, ORGANIZEAZĂ CONCURS DE OCUPARE
 A URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:

     
* Administrator treapta I la Popota de garnizoană, anexă la comandamentul Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”  
   
     
* Rezultate selectie dosare Administrator treapta I la Popota de garnizoană, anexă la comandamentul Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”
      * Rezultate proba scrisa Administrator treapta I la Popota de garnizoană, anexă la comandamentul Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos” 
     
* Rezultate contestatie proba scrisa Administrator treapta I la Popota de garnizoană, anexă la comandamentul Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos” 
        * Anunt rezultate interviu pentru postul de Administrator treapta I la Popota de garnizoană 
  * Anunt cu rezultatele finale ale concursului pentru incadrarea postului de Administrator treapta I la Popota de garnizoană 2016 | 2017 | 2018