U.M. 01763 BRĂILA, ORGANIZEAZĂ CONCURS DE OCUPARE
 A URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:

                    - referent treapta II- compartimentul documente clasificate (1 post),
                    - referent treapta II- biroul personal (1 post);
                    - funcţionar - căminul militar de garnizoană (1 post).  
            Rezultatele selecției dosarelor pentru încadrarea postului vacant de:
                                         - referent treapta II- compartimentul documente clasificate:
                                         - referent treapta II- biroul personal;
                                         - funcţionar - căminul militar de garnizoană.
            Foaie de răspuns pentru proba scrisă:
                                         - referent treapta II- compartimentul documente clasificate:
                                         - referent treapta II- biroul personal;
                                         - funcţionar - căminul militar de garnizoană.
           Rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de:
                                        
- referent treapta II- compartimentul documente clasificate:
                                         - referent treapta II- biroul personal;
                                         - funcţionar - căminul militar de garnizoană.
           Rezultatele probei interviului pentru încadrarea postului vacant de:(Punctaj pentru proba interviului.)
                                         - referent treapta II- compartimentul documente clasificate:
                                         - referent treapta II- biroul personal;
                                         - funcţionar - căminul militar de garnizoană
*    Rezultatele finale pentru încadrarea postului vacant de:
                                         - referent treapta II- compartimentul documente clasificate:
                                        
- referent treapta II- biroul personal;
                                        
- funcţionar - căminul militar de garnizoană.

U.M. 01764 BRĂILA, ORGANIZEAZĂ CONCURS DE OCUPARE
 A URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:

                    - economist gr.II – din cadrul Biroului contabilitate/ Financiar contabil;
                    - muncitor calificat III (zugrav) - din cadrul Muncitori/ Formație de lucru/ Formație 2
            Rezultatele selecției dosarelor pentru încadrarea postului vacant de:
                                         - economist gr.II
                                         - muncitor calificat III (zugrav).
            Rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de:
                                         - economist gr.II
            Rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de:
                                         - economist gr.II
                                         - muncitor calificat III (zugrav).
            Rezultatele probei practice pentru încadrarea postului vacant de:
                                        
- muncitor calificat III (zugrav)

            Rezultatele finale pentru încadrarea postului vacant de:
                                         - economist gr.II
            Rezultatele finale pentru încadrarea postului vacant de:
                                       
 - muncitor calificat III (zugrav)


U.M. 01684 ALBA IULIA, ORGANIZEAZĂ CONCURS DE OCUPARE
 A URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:

                    - Contabil gradul II în compartimentul salarizare și decontări din biroul financiar –contabil
             Rezultatele selecției dosarelor pentru încadrarea postului vacant de:
                                        - Contabil gradul II în compartimentul salarizare și decontări din biroul financiar –contabil

            Rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de:
                                        - Contabil gradul II în compartimentul salarizare și decontări din biroul financiar –contabil

            Rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de: (Barem corectare)
                                        - Contabil gradul II în compartimentul salarizare și decontări din biroul financiar –contabil

            Rezultatele interviului pentru încadrarea postului vacant de: (Barem de notare)
                                        - Contabil gradul II în compartimentul salarizare și decontări din biroul financiar –contabil

            Rezultatele interviului pentru încadrarea postului vacant de:
                                        - Contabil gradul II în compartimentul salarizare și decontări din biroul financiar –contabil

            Rezultatele finale pentru încadrarea postului vacant de:
                                        - Contabil gradul II în compartimentul salarizare și decontări din biroul financiar –contabilU.M. 01653 SATU MARE, ORGANIZEAZĂ CONCURS DE OCUPARE
 A URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:

                    - muncitor calificat IV (ELECTRICIAN) la formațiunea cazarmare
             Rezultatele selecției dosarelor pentru încadrarea postului vacant de:
                                       
- muncitor calificat IV (ELECTRICIAN) la formațiunea cazarmare

             Rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de:
                                        - muncitor calificat IV (ELECTRICIAN) la formațiunea cazarmare
  *     Rezultatele probei practice pentru încadrarea postului vacant de:
                                        - muncitor calificat IV (ELECTRICIAN) la formațiunea cazarmare